TASAM KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, kalkınma yardımları için bilimsel araştırmaları yönlendirme ve metodoloji oluşturma hususunda profesyonelleşecek, bu alanda pek çok bilim adamını ve kurumu çatısı altında toparlayarak işbirliği imkanlarını oluşturacak, kalkınma yardımları çalışmalarına verdiği bilimsel destekle, Türkiye’de söz sahibi ve sözünün sahibi bir kurum haline gelecektir.

GEREKÇE

Profesyonel ve kurumsal bir yapının ortaya çıkartılması, gerçek teknik yardım alanlarının belirlenmesi, proje maliyetlerinin azaltılması ve uzun vadeli uyumlama hedeflerinin belirlenmesi de geniş kapsamda hedeflenmektedir.

Sunuş

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, kalkınma yardımları için bilimsel araştırmaları yönlendirme ve metodoloji oluşturma hususunda profesyonelleşecek, bu alanda pek çok bilim adamını ve kurumu çatısı altında toparlayarak işbirliği imkanlarını oluşturacak, kalkınma yardımları çalışmalarına verdiği bilimsel destekle, Türkiye’de söz sahibi ve sözünün sahibi bir kurum haline gelecektir.

Koordinatör

Projenin koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’dır. TASAM, stratejik araştırmaların önemini kavramış olan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan müteşebbis, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek, akademik anlamdaki etkinliklere katkıda bulundukları özel bir kurumdur.

 

Yöntem

Yakın planda Türkiye’den sağlanacak teknik kalkınma yardımlarının bölgelerde etkin bir biçimde kullanım imkanları ortaya konacak, merkez ve yerel teşkilatların kurulmasının ardından bütün teknik yardım kuruluşlarına profesyonel ve bilimsel yapıda yardım sağlanacaktır.

Sunuş

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, kalkınma yardımları için bilimsel araştırmaları yönlendirme ve metodoloji oluşturma hususunda profesyonelleşecek, bu alanda pek çok bilim adamını ve kurumu çatısı altında toparlayarak işbirliği imkanlarını oluşturacak, kalkınma yardımları çalışmalarına verdiği bilimsel destekle, Türkiye’de söz sahibi ve sözünün sahibi bir kurum haline gelecektir.

Kapsam

Kalkınma yardımları için bilimsel araştırmaları yönlendirme, kurumlar arası işbirliği ve metodoloji oluşturma hususunda çok önemli bir boşluğu doldurmak üzere TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü adı altında bir kurumun oluşturulması, merkez ve bölge teşkilatlarının yapılandırılarak işletilmesi, projemizin ana konusudur.

 

Gerekçe

Gelişmekte olan ülkelere işbirliğinin geliştirilmesi ve kalkınma desteği sağlanması parametrelerine dönük olarak yapılan teknik yardım projeleri; öncelikle teknik yardımın götürüldüğü ülkenin bütün sektörlerde sistem ve alt sistemlerinin bilimsel bir zeminde incelenmesi, gelişmiş ülke sistemlerine uyum göstermeyen veya eksik olan kısımlarının iyileştirilmesi/uyumlaştırılması/kurulması için gerekecek projelerin belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, ayrıca, bu ülkelerde bilimsel teknik işbirliği sistemlerinin oluşturulmasına ve bu maksatlı bilimsel zeminin tesisine ihtiyaç göstermektedir.

 

 Koordinatör

Projenin koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’dır. TASAM, stratejik araştırmaların önemini kavramış olan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan müteşebbis, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek, akademik anlamdaki etkinliklere katkıda bulundukları özel bir kurumdur.

Amaç

TASAM, “Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü” ile; Teknik Yardım Projeleri’nin doğru bilimsel zemine oturabilmesini, bölgedeki teknik işbirliği potansiyelinin tespiti ve teknik işbirliği organizasyonunun ortaya çıkartılmasını ve müteakiben Merkez ve Bölge Teşkilatlarının entegre bir şekilde kurulmasını,  öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesini, personel ile altyapı imkan ve ihtiyaçlarının karşılanmasını, ilgili ülke yetkililerinin organizasyona adapte edilmesini amaçlamaktadır.

 

Hedef Kitle

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teknik yardım kuruluşları

Teknik yardım götüren kamu ve özel sektör kuruluşları

Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar’daki resmi ve sivil kurumlar

Bu kurumlar ile işbirliğinde olup, bölgeye teknik yardım sağlayabilecek kurumlar

Uluslararası teknik yardım kuruluşları

İlgili bölge halkları

Yöntem

Yakın planda Türkiye’den sağlanacak teknik kalkınma yardımlarının bölgelerde etkin bir biçimde kullanım imkanları ortaya konacak, merkez ve yerel teşkilatların kurulmasının ardından bütün teknik yardım kuruluşlarına profesyonel ve bilimsel yapıda yardım sağlanacaktır.

Bize Ulaşın

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

T +90 (212) 635 61 51
F +90 (212) 532 58 82

11 + 14 =