TASAM KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

TASAM, stratejik araştırmaların önemini kavramış olan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan müteşebbis, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek, akademik anlamdaki etkinliklere katkıda bulundukları özel bir kurumdur.

GEREKÇE

Profesyonel ve kurumsal bir yapının ortaya çıkartılması, gerçek teknik yardım alanlarının belirlenmesi, proje maliyetlerinin azaltılması ve uzun vadeli uyumlama hedeflerinin belirlenmesi de geniş kapsamda hedeflenmektedir.

Sunuş

İnsanoğlu ilkçağlardan beri kendisi ve çevresi için daha iyi yaşam koşullarını araştırmış ve bunu sağlamak için çaba göstermiştir.

Koordinatör

TASAM özel ve bağımsız bir merkez olarak, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki araştırma ihtiyacı içerisinde olan özel kuruluşlara ve kamu kurumlarına, maddi destek ya da ticarî sözleşmeler karşılığında hizmet vererek kendini finanse eden bir kurumdur.

Yöntem

Teknik işbirliği imkanlarının belirlenmesi ve teknik yardım araştırma merkezinin kuruluş esaslarının ortaya çıkarılması için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkez ve yerel teşkilatların kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve bu projelerin icrası gerçekleştirilecektir.

Sunuş

İnsanoğlu ilkçağlardan beri kendisi ve çevresi için daha iyi yaşam koşullarını araştırmış ve bunu sağlamak için çaba göstermiştir. Tarım ve sanayi devrimleri bile insanın dünya kaynaklarından daha iyi yararlanması hedefiyle gerçekleşmiştir. Bir toplumun kalkınması, o ülke insanının daha rahat yaşam koşullarına kavuşması anlamına gelmektedir.

Kapsam

Kalkınma yardımları için bilimsel araştırmaları yönlendirme, kurumlar arası işbirliği ve metodoloji oluşturma hususunda çok önemli bir boşluğu doldurmak üzere TASAM Kalkınma ve İş birliği Enstitüsü adı altında bir kurumun oluşturulması, merkez ve bölge teşkilatlarının yapılandırılarak işletilmesi, projemizin ana konusudur.

Gerekçe

Profesyonel ve kurumsal bir yapının ortaya çıkartılması, gerçek teknik yardım alanlarının belirlenmesi, proje maliyetlerinin azaltılması ve uzun vadeli uyumlama hedeflerinin belirlenmesi de geniş kapsamda hedeflenmektedir.

 Koordinatör

TASAM özel ve bağımsız bir merkez olarak, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki araştırma ihtiyacı içerisinde olan özel kuruluşlara ve kamu kurumlarına, maddi destek ya da ticarî sözleşmeler karşılığında hizmet vererek kendini finanse eden bir kurumdur.

Amaç

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün Merkez ve Bölge Teşkilatlarının entegre bir şekilde kurulmasını,  öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesini, personel ile altyapı imkan ve ihtiyaçlarının karşılanmasını, ilgili ülke yetkililerinin organizasyona adapte edilmesini amaçlamaktadır.

Hedef Kitle

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teknik yardım kuruluşları

Teknik yardım götüren kamu ve özel sektör kuruluşları

Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar’daki resmi ve sivil kurumlar

Bu kurumlar ile işbirliğinde olup, bölgeye teknik yardım sağlayabilecek kurumlar

Uluslararası teknik yardım kuruluşları

İlgili bölge halkları

Yöntem

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün kurulması ile de teknik bilgi temini, proje oluşturma, veri bankası oluşturma, bütün teknik yardım kuruluşlarına hizmet verilmesi profesyonel ve bilimsel bir yapıya kavuşacaktır. 

Bize Ulaşın

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

T +90 (212) 635 61 51
F +90 (212) 532 58 82

12 + 7 =