Sunuş

İnsanoğlu ilkçağlardan beri kendisi ve çevresi için daha iyi yaşam koşullarını araştırmış ve bunu sağlamak için çaba göstermiştir. Tarım ve sanayi devrimleri bile insanın dünya kaynaklarından daha iyi yararlanması hedefiyle gerçekleşmiştir. Bir toplumun kalkınması, o ülke insanının daha rahat yaşam koşullarına kavuşması anlamına gelmektedir. Nitekim ekonomik ve kültürel kalkınma, ilerlemek, gelişmek ve dünyada söz sahibi olmak, birçok ülkenin başlıca hedefleridir.

Bir toplumda servetin adaletli dağılımı, yoksulluğu giderme, sağlık durumu, eğitim düzeyi, iş imkânı, doğal ve insani imkânların faydalı bir şekilde kullanılması ve genelde yaşam seviyesinin yükselmesi, gelişmenin ve kalkınmanın başlıca kriterleridir. Ekonomik kalkınma, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve üretim kapasitesinin en iyi seviyede kullanılmasıyla mümkündür. Kalkınma süreci sadece ekonomik gelişmeyle sınırlı değildir; kültürel gelişme ve ilerlemeyi de kapsar. Çünkü bir ülkenin kalkınma sürecinin başarısı, onun sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmesi ile doğru orantılıdır. Günümüzde, ülkeler arasında kültürel ve ekonomik kalkınma yardımları büyük önem kazanmıştır. Ancak Türkiye’de kalkınma yardımları çalışmaları sistemli bir şekilde işlememektedir. Ülkemizin, bu alanda sivil toplum kuruluşlarını yönlendirecek, proje ve faaliyetlerinde onları yönetebilecek bir metodolojiye sahip olmaması ise bu aksaklıkların en büyük sebebidir. Türkiye’nin bölgede giderek artan önemi ve gelişmiş dünyanın Türkiye’den beklentileri dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda bu önemin katlanarak artacağı; kalkınma yardımlarına ayrılan bütçenin büyüyeceği ve kalkınma yardımları çalışmalarında daha profesyonel bir anlayışın geliştirilmesine ihtiyaç olacağı görülmektedir.

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, kalkınma yardımları için bilimsel araştırmaları yönlendirme ve metodoloji oluşturma hususunda profesyonelleşecek, bu alanda pek çok bilim adamını ve kurumu çatısı altında toparlayarak işbirliği imkanlarını oluşturacak, kalkınma yardımları çalışmalarına verdiği bilimsel destekle, Türkiye’de söz sahibi ve sözünün sahibi bir kurum haline gelecektir.

Bize Ulaşın

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

T +90 (212) 635 61 51
F +90 (212) 532 58 82

6 + 15 =