Yöntem

Teknik işbirliği imkanlarının belirlenmesi ve teknik yardım araştırma merkezinin kuruluş esaslarının ortaya çıkarılması için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkez ve yerel teşkilatların kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve bu projelerin icrası gerçekleştirilecektir. Teknik işbirliği potansiyelinin belirlenmesiyle daha uygun hedeflere daha kolay ve daha az maliyetle varılabilecek, TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün kurulması ile de teknik bilgi temini, proje oluşturma, veri bankası oluşturma, bütün teknik yardım kuruluşlarına hizmet verilmesi profesyonel ve bilimsel bir yapıya kavuşacaktır. 

Birinci etap çalışması (İşbirliği İmkânlarının Araştırılması) sistemin oluşturulabilirliğini, yapılacakları ve çalışma stratejilerini ortaya çıkarabilecektir. Bu etap, bütçenin tahsis edilmesini müteakip, 3-4 günlük koordinasyon faaliyetlerinden sonra başlatılacaktır. Birinci etap çalışması takriben 6 bölgede 3 ay sonunda tamamlanabilecek, sonuç raporu ise 4. ay sonunda hazır hale getirilebilecektir. Birinci etap çalışmaları raporu sonuçlarına göre ve raporun değerlendirilmesini müteakip 15 gün içinde “TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü” Entegre Kuruluş Raporu hazırlanacak ve kuruluş maliyet bütçesinin belirlenmesine göre fiili kuruluş çalışmaları başlatılabilecektir.

Teşkilatlanma süresi takribi 3-4 aydır. Bu süreç içinde ilk etap olarak Teknik İşbirliği İmkânlarının belirlenmesi ve Teknik Yardım Araştırma Merkezinin kuruluş esasları oluşturulacaktır. Sonrasında Türkiye’de Merkez Teşkilatının ve bölge esasına göre yerel teşkilatların kurulması ve bu düzen içerisinde araştırma ve incelemeler ile ilgili projelerin oluşturulması öngörülmektedir.

Yakın planda Türkiye’den sağlanacak teknik kalkınma yardımlarının bölgelerde etkin bir biçimde kullanım imkanları ortaya konacak, merkez ve yerel teşkilatların kurulmasının ardından bütün teknik yardım kuruluşlarına profesyonel ve bilimsel yapıda yardım sağlanacaktır. Ayrıca bölgelere yönelik teknik yardımlar projelendirilecek ve icra edilecektir.

 

Bize Ulaşın

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

T +90 (212) 635 61 51
F +90 (212) 532 58 82

12 + 12 =