Koordinatör

Projenin koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’dır. TASAM, stratejik araştırmaların önemini kavramış olan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan müteşebbis, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek, akademik anlamdaki etkinliklere katkıda bulundukları özel bir kurumdur.

TASAM’ın amacı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin; ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, hukukî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına; içteki siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yapmak ve bu suretle; karar vericilere gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektir.

 

TASAM özel ve bağımsız bir merkez olarak, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki araştırma ihtiyacı içerisinde olan özel kuruluşlara ve kamu kurumlarına, maddi destek ya da ticarî sözleşmeler karşılığında hizmet vererek kendini finanse eden bir kurumdur.

Bize Ulaşın

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

T +90 (212) 635 61 51
F +90 (212) 532 58 82

12 + 15 =